Renovatie en kunststof kozijnen

Het kunststof kozijn voor een renovatie op maat

Kunststof is een zeer gewild materiaal voor het renoveren en meer bepaald de renovatie van kozijnen. Bij het renoveren van kozijnen zijn er twee methodes die met elkaar de strijd aangaan, met name de renovatie waarbij het aangepast wordt aan het oude stelkozijn et de renovatie waarbij ook het stelkozijn volledig vervangen wordt. We gaan de technische en financiële voor- en nadelen van iedere methode van naderbij bekijken.

Het kunststof kozijn gebruiken voor een renovatie door aanpassing op het oude stelkozijn

Dit is de goedkoopste methode. Om deze methode toe te passen, gaat men eerst de vleugels en de profielen van het kozijn verwijderen en op het bestaande stelkozijn het nieuwe kader en de nieuwe beglazing plaatsen. Deze methode heeft als voordeel de snelste te zijn, de minst kostelijke en ze veroorzaakt het minste schade en hinder op de werkvloer.

kunststof kozijnen voor een renovatie door volledige vervanging

Deze werkwijze biedt de meeste mogelijkheden, maar is financieel en technisch gezien wat zwaarder. Om de methode toe te passen, moet men overgaan tot een volledige vervanging, met andere woorden de beglazing, de kozijnen en al hetgene in de muren werd gemetseld. Vervolgens wordt een nieuw stelkozijn in het metselwerk vastgezet.

De thermische isolatie is van betere kwaliteit aangezien het kozijn van kunststof is. Toch zijn er eveneens een aantal nadelen, waaronder de nodige metsel- en schilderwerken.

In het algemeen geldt dat wanneer u voor een renovatie beroep doet op ernstige professionelen, dit de eerste oplossing is die ze u zullen voorstellen, behalve dan als uw muren om welke reden dan ook geen metselwerken kunnen hebben.

De rolluik: een alternatief voor de renovatie

De kunststof rolluik kan een uitstekend alternatief zijn voor het renoveren en volledig vervangen, vooral als u voor motorisering kiest. Waarom ook geen afstandsbediening? De kunststof rolluik heeft als voordeel dat het een scheiding vormt tussen uzelf en de atmosfeer buiten. In de winter beschermt het u van de koude van de wind en voorkomt het dat er zich sneeuw op de kozijnen afzet. Aan de andere kant kan u in de zomer de koelte binnen bewaren door uw rolluiken neer te laten voor de warmte.

Naast de bescherming van uw privacy, verbetert de rolluik ook uw veiligheid door inbrekers te vertragen en af te schrikken.

Voor meer informatie kunt u hier contact opnemen met Elzinga!